Halvårsrapport 2021

, Earnings


Selskabsmeddelelse nr. 7 – 2021
København, den 19. august 2021

Halvårsrapport 2021
for perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021

 • Omsætningen i perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021 udgør DKK 47,3 mio. (1. halvår 2020: DKK 42,3 mio.)
   
 • Koncernens resultat af fortsættende aktiviteter før skat udviser et overskud på DKK 6,8 mio. (1. halvår 2020: DKK 2,5 mio.), hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte resultatforventninger og højere end forventet ved regnskabsårets start.
   
 • Egenkapitalen udgør DKK 132,4 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 53,5.
   
 • NTR Holding koncernen forventer uændret en omsætning i niveauet DKK 85-95 mio. i 2021 og et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på DKK 11-13 mio.
   

For yderligere information kontakt:
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30Source link